ماشین آلات خط سبک

واحد ماشین کاری خط سبک مشتمل بر 3 خط با بیش از 3000 متر مربع فضای مسقف می باشد. کلیه قطعات تا وزن حداکثر 5 تن و کلیه رینگ ها و بوشهای تولیدی در این خط اجرا می گردد. این خط مشتمل بر 30 دستگاه تراش، فرز، کاروسل، دریل رادیال، تراش و فرز CNC، انواع سنگ محور و بورینگ می باشد.

تولید رینگ تا قطر 3400 میلیمتر به طول حداکثر 2000 میلیمتر با دقت صدم میلیمتر از شاخصه های خط سبک می باشد. در این خط غلتک ها در مراحل خشن، ظریف، سنگ زنی و کوپل و سوراخ زنی گردش می یابد و در پایان با بسته بندی استاندارد تحویل می گردند.

از شاخصه های خط سبک وجود دستگاه های CNC آلمانی جهت ظریف تراشی تا طول 3500 میلیمتر با دقت 3 صدم میلیمتر و همچنین دستگاه سنگ زنی با دقت یک صدم میلیمتر و صافی سطح  0/2Ra  و همچنین فرز دروازه ای با دقت بالا می باشد که توان کیفی این مجموعه را در کلاس جهانی قرارداده است.

ردیف

نوع دستگاه کنترل تعداد

وزن کارگیر

قطر کارگیر روی پست

قطر کارگیر روی سوپرت طول کارگیر کورس X کورس X کورس X

ابعاد میز

تن mm mm mm mm mm mm
1 اره سبک Manual 1 نامحدود 800
2 سنگ محور سبک Manual 2 4 630 630 3000
3 بورینگ  سبک Manual 1 2 700 500 400 500 * 1200
4 بورینگ  سبک NC 3 5 1500 1000 1500 1200 * 1200
5 فرز  سبک Manual 1 1 800 500 600 400 * 1000
6 فرز  سبک CNC 2 15 4000 1600 800 1200 * 4000
7 تراش  سبک Manual 6 8 1300 1000 6000
8 تراش  سبک CNC 3 5 800 600 3000
9 تراش  سبک Manual 5 6 1000 800 5000
10 کاروسل  سبک Manual 4 8 2000 2000 800

USA