ماشین آلات خط سنگین

این خط قابلیت ماشینکاری کلیه قطعات تا وزن حداکثر 35 تن را دارد. این سالن مشتمل بر دستگاه های فرز دروازه ای، تراش CNC، بورینگ و سنگ محور می باشد.

تولید غلتک تا قطر 2000 میلی متر به طول حداکثر 7000 میلیمتر با دقت 0/01 میلمیتر از شاخصه های سالن سنگین می باشد. در این سالن غلتک های سنگین در مراحل خشن، ظریف، سنگ زنی و کوپل اجرا می گردد.

از شاخصه های سالن سنگین دستگاه تراش CNC هرکولس بوده که قادر به اجرای خشن، ظریف و برش در یک استقرار و کارکرد 2سوپورت هم زمان را نیز دارا می باشد. همچنین دستگاه سنگ محور با دقت 0/01 میلی متر و صافی سطح 0/2Ra می باشد. همچنین دستگاه فرز CNC دروازه ای به ابعاد 6 متر و با دقت 0/01 میلی متر در این سالن وجود دارد.

همچنین این سالن شامل دستگاه های خشن تراش 2 سوپورته می باشد.

 

ردیف نوع دستگاه کنترل تعداد وزن کارگیر قطر کارگیر روی پست قطر کارگیر روی سوپورت طول کارگیر کورس X کورس Y کورس Z ابعاد میز
تن mm mm mm mm mm mm
1 سنگ محور سنگین NC 1 10 1800 1800 5300
2 سنگ محور سنگین CNC 2 45 2000 1600 6000
3 فرز دروازه  سنگین CNC 2 20 5000 1600 800 500 * 1200
4 فرز بورینگ  سنگین Manual 1 50 1500 800 1000
5 بورینگ  سنگین NC 1 5 6000 1000 1100 1800 1200 * 1200
6 بورینگ  سنگین Manual 1 12 1400 1300 1600 1800 * 1800
7 بورینگ  سنگین Manual 2 50 3500 1800 1200 2200 * 2200
8 تراش سنگین Manual 8 25 2000 1600 8000
9 تراش سنگین Manual 1 40 1650 1250 8000
10 تراش سنگین CNC 5 45 1600 1200 6000
11 تراش سنگین Manual 4 10 1300 850 5400
12 تراش سنگین Manual 3 16 1650 1200 6000
13 کاروسل سنگین Manual 2 20 3000 3000 2000
USA