ماشین آلات خط فوق سنگین

این خط قابلیت ماشینکاری کلیه قطعات تا وزن خام حداکثر 200 تن به طول 13/5 متر را دارد. خط فوق سنگین شامل دستگاه های بورینگ CNC، تراش فوق سنگین، تراش CNC و سنگ محور می باشد.

تولید غلتک تا قطر 3000 میلی متر و طول حداکثر 13/5 متر از شاخصه های خط فوق سنگین می باشد.

در این خط غلتک در مراحل خشن، ظریف، سنگ زنی و کوپل و جاخار اجرا شده و در پایان بسته بندی و تحویل می گردد.

از شاخصه های خط فوق سنگین دستگاه تراش walsrich-CNC بوده که امکان اجرای خشن، ظریف و برش غلتک را در یک استقرار و کار کرد 2 سوپورت همزمان را دارا می باشد. دقت این دستگاه در حد 0/01 میلی متر می باشد.

دستگاه سنگ محور Farrel امکان سنگ زنی تا قطر 1600mm و طول 6000mm و وزن 95 تن را دارا می باشد.

از دیگر شاخصه های خط فوق سنگین 2 عدد دستگاه manual می باشد که وزن کارگیر 200 تن و قطر کاگیر 3000mm   و طول 13500 میلی متر را دارا می باشد. همچنین این دستگاه قابلیت کارکرد 2 سوپورت هم زمان را نیز دارا می باشد .

 

ردیف نوع دستگاه کنترل تعداد وزن کارگیر قطر کارگیر روی پست قطر کارگیر روی سوپرت طول کارگیر کورس X کورس Y کورس Z ابعاد میز
تن mm mm mm mm mm mm
1 بورینگ فوق سنگین CNC 2 نامحدود 1100 600 300 6000 * 1100
2 تراش فوق سنگین CNC 1 45 1600 1600 6000
3 تراش فوق سنگین CNC 3 63 2000 2000 10000
4 تراش فوق سنگین CNC 1 70 2000 2000 10000
5 تراش فوق سنگین Manual 2 160 3200 3000 13000

 

 

USA