تماس با ما

آدرس جاده اصفهان- نائین، شهرک صنعتی سجزی، فاز دوم، خیابان هفتم، پلاک 19
کد پستی 8139174519
تلفن 031-46412693-5
 واحد اداری  داخلی     101
واحد مالی داخلی     135-130
مدیر واحد بازرگانی داخلی     120
واحد تدارکات و خرید داخلی     121
واحد بازاریابی و فروش داخلی     122

 

USA